NORIMBERK

 

HISTORICKÉ MILNÍKY

 

Historické milníky Norimberku (originální název: "Die Historische Meile Nürnberg") je označení pro kulturně - historickou prohlídku města, zahrnující nejdůležitější, převážně stavební památky středověkého Starého Města. Po náletech na konci 2. světové války zůstala zachována jen nepatrná část těchto staveb. v následujících letech však byla většina z nich znovu vystavěna či zrestaurována a uvedena do původní podoby. Tento historický odkaz města patří ke světoznámým turistickým atrakcím.

 

Vyznačená okružní prohlídka historickým Starým Městem vznikla vznikla v roce 2000 u příležitosti 950. výročí vzniku Svobodného Říšského Města. Na jednotlivých stanovištích najdeme informační tabule, které nás informují o proměnách, které město v minulosti prodělalo. Můžeme tak získat první dojem o tom, jak se město postupem času vyvíjelo a prohlédnout si nejdůležitější historická místa.

 

Zrekonstruované a zrestaurované historické stavby tak můžeme považovat za nedílnou součást pamětnické kultury.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ

 

V průběhu naší okružní prohlídky uvidíme místa a stavby, které se pevně vážou k historii Norimberku a představují klenoty stavebního umění. Tato místa jsou označena informačními tabulemi s černým písmenem "H" na červeném podkladě. Pamětihodnost je zde také krátce popsána (německy a anglicky). Takto jsou návštěvníci vedeni od místa k místu.

 

Na informačních tabulích najdeme také odkazy na zajímavé cíle, které se nacházejí mimo okružní prohlídku "historické milníky" („exkurze“ 8, 14, 20 und 28)

 

Následovně uvádíme přehled jednotlivých zastávek s jejich krátkým popisem.
(podrobnější popis a fotografie budou brzy následovat)

 

 1. Městské opevnění
  5 km dlouhá městská hradba byla dokončena okolo roku 1400.
 2. Marthakirche
  Stavba z roku 1385 slouží od roku 1800 jako reformační kostel. Jako jedna z mála staveb byla na konci 2. světové války jen málo poškozena.
 3. Klarakirche
  Stavba tohoto kostela byla započata už v roce 1270, čímž patří k nejstarším kostelům ve městě. Od roku 1854 slouží jako katolický kostel.
 4. Mauthalle
  Stavba této původně sýpky probíhala v letech 1498 und 1502. Na konci 2. světové války byla budova téměř zničena.
 5. Lorenzkirche
  Výstavba tohoto kostela byla dokončena v roce 1477.  Jedná se o jednu ze dvou hlavních kostelních budov v Norimberku
 6. Nassauer Haus
  Středověká věžní budova, poslední existující obytná věž v Norimberku. Dnešní podobu dostala budova v letech 1422/1433.
 7. Heilig-Geist-Spital
  Budova byla vystavěna v letech 1332/39. Od roku 1424 do 1796 zde byly přechovávány říšské klenoty. V průběhu 2. světové války byla budova zničena. Znovu postavená byla do roku 1953.
 8. Exkurze do východní části Starého Města
  8.1  Památník staré synagogy
  Pamětní deska na mostě "Spitalbrücke" upomíná na synagogu na Náměstí Hans-Sachs-Platz, která byla v roce 1938 vypálena nacisty.
  8.2  Schuldturm
  Věž vznikla v roce 1323 a byla součástí předposledních městských hradeb.
  8.3  Katharinenruine
  Budova byla dostavěna v roce 1296 a až do roku 1525 byla užívána jako klášter. V roce 1945 byla zničena a od té doby existuje pouze jako troska
 9. Frauenkirche
  Budova vznikla v letech 1352-1362. V jejím západním štítě se nachází dodnes funkční pohybující se figurky z let 1506-1509 (tzv. "Männleinlaufen" Od roku 1816 slouží jako katolický kostel.
 10. Hauptmarkt
  Náměstí bylo vystavěno po židovském pogromu z roku 1349 na místě dřívější židovské obce. Jedná se o centrální městské náměstí.
 11. Schöner Brunnen
  Tato skvostná kašna vznikla v letech 1385–1396 na Hlavním náměstí. Na čtyřech podlažích představuje pohled na Svatou Římskou Říši.
 12. Rathaus
  Nejstarší stavební část se starým radničním sálem byla vybudována v letech 1332–1340, 1514–1515 přestavěna do pozdně gotického stylu a v letech 1616–1622 rozšířena ve slohu renesančním.
 13. Fembohaus
  Obchodnický dům vystavěný v letech 1591–1596 ve stylu pozdní renesance. Dnes s v něm nalézá muzeum historie Norimberku.
 14. Exkurze do severní části Starého Města
  14.1  Tucherschloss
  Zámeček, ve kterém dnes najdeme expozici k dějinám města byl postaven v letech  1533-1544.
  14.2  Pellerhaus
  Měšťanský dům postavený v letech  1602-1605 na náměstí Egidienplatz tehdy platil za jeden z nejskvostnějších svého druhu. V roce 1945 byl nálety téměř zničen, zachován zůstal pouze vnitřní dvůr. 1955/56 byl v původním stylu znovu vybudován.
  14.3  Sieben Zeilen
  Řadové domy na náměstí Webersplatz byly postaveny v letech 1489-1524 pro přistěhovalé švábské soukeníky.
 15. Kaiserburg
  Byl stavěn od roku 1140, v říšsko-městské části stojí  od roku 1377 vyhlídková věž "Luginsland".
 16. Nuorenberc
  Skalní útvar, na kterém se tyčí norimberský hrad.
 17. Handwerkerhäuschen
  Pozůstalé domy středověkých řemeslníků podél uličky "Am Ölberg".
 18. Pilatushaus
  Pozdněgotický obytný dům z roku 1489 na náměstí  "Tiergärtnertorplatz".
 19. Tiergärtnertor
  Tato věžní brána z druhé poloviny 13. století byla okolo roku 1545 zazděna. Vedle byla následovně zbudována brána větší.
 20. Exkurze do městské části St. Johannis
  20.1  Johannisfriedhof (Johannisstraße)
  Hřbitov s historickými hrobkami a náhrobními kameny známých norimberských rodáků z průběhu čtyř století.
  20.2  Hesperidengärten
  Obnovené parkové prostory jako doklad zahradní kultury 17. a 18. století.
  20.3  Nürnberger Kreuzweg (Adam-Kraft-Kreuzweg)
  Trnitá cesta od brány "Tiergärtnertor" (Pilatushaus) ke hřbitovu "Johannisfriedhof" se sedmi renesančními reliéfy od norimberského sochaře a stavebního mistra Adama Krafta.
 21. Albrecht-Dürer-Haus
  V domě z druhé poloviny 15. století žil známý norimberský malíř Albrecht Dürer od roku 1509 až do jeho smrti 1528. Dnes je zde muzeum.
 22. Historischer Kunstbunker
  V jednom ze skalních sklepení pocházejících ze středověkubyl v roce 1940 zřízen ochranný bunkr sloužící k přechování norimberských uměleckých děl.
 23. Obere Krämersgasse
  Nejlépe zachovaná část dnešního starého města s úzkými řemeslnickými domy a okázalými kamennými stavbami. Nejstarší z nich pochází z roku 1395.
 24. Felsengänge
  Od 14. století byl do skalního útesu pod hradem hlouben rozšířený systém podzemních sklepení.
 25. Schürstabhaus
  Dva domy z 12. století byly 1482/83 přestavěny v jeden paticijský dům.
 26. Sebalduskirche
  Původní bazilika vznikla mezi 1225/30 a 1273, stavba východní části byla dokončena ve 14. století. Patří ke dvěma hlavním kostelním stavbám v Norimberku.
 27. Sebalder Pfarrhof
  Budova patřící ke kostelu Sebalduskirche vznikla v letech 1361/1379.
 28. Hallersches Haus (Spielzeugmuseum)
  Budova byla postavena v roce 1517 jako patricijské sídlo. Dnes v něm sídlí Muzeum hraček.
 29. Weißgerbergasse
  Přes dvacet středověkých hrazděných domů zde dokázalo přečkat těžké letecké nálety na konci 2. světové války.
 30. Kettensteg
  Tato první říční visací lávka v Německu z roku 1824 je zároveň první železný lávkou na evropském kontinentě. Ocelová konstrukce, která byla přistavěna v roce 1930 od té doby jistí lávku ze stran.
 31. Weinstadel
  Budova byla v letech  1446/48 původně vystavěna jako chorobinec. Později byla využávána jako skladiště vína. Dnes se v ní nachází ubytovna pro studenty.
 32. Unschlittplatz
  Toto náměstí se svými středověkými stavbami patří k několika málo zachovalým historickým seskupením města.  Vedle domu nazvaného "Unschlitthaus" a barokního paláce z roku 1754 zde stojí další domy z 15. a 18. století.
 33. Unschlitthaus
  V roce 1491 postavená sýpka se později stala sídlem městské monopolní správy pro lůj. Dnes zde najdeme zastavárnu a jeden městský úřad.
 34. Henkersteg
  V roce 1457 byl zřízen přes říčku Pegnitz krytý dřevěný vojenský mostek.
 35. An den Fleischbänken
  Na základech tržní haly určené k prodeji masných výrobků, která byla původně postavena v letech  1570/71 byla později postavena nová budova. Z ní se nám do dnešní doby dochovalo pouze tzv. volské průčelí, což byla vstupní brána k masnému tržišti.

 

webmaster

TwitterYahoo! My WebGmailFacebookYouTube

 

norimberk.eu ©2011 - 2012